Management Team

Mrs. Suraiya Salimuddin Khan

President of Azad Ali Shah Education Society

Mrs. Amreen Uman Khan

Secretary

Mrs. Waheda Meraj Shaikh

Treasure

Mrs. Razia Z. A. Shaikh

Vice President

Ms. Khan Madiha Fatima

Joint Secretary

Mrs. Syed Faimum Afzal

Member

Mrs. Nargis Rahim Shaikh

Member

Ms. Kauser Shaheen

Member

Mrs. Nusrat Sultana

Member